► TFYD Hakkında
► Başkandan
► Üyelerimiz
► Üyelerimizin Fuarları
► Üye olmak için
► Bilgi Paylaşımı
► TFYD'den haberler
► Tüzük
► İç Yönetmelik
► Yönetmelikler
► Dünya Fuarlarından
► Dünya Fuar Kuruluşlar
► Fuar Alanları

ÜYE OLMAK İÇİN

Üyelik Formu için tıklayınız

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ'ne ÜYE OLMAK İÇİN

GEREKLİ KOŞULLAR:
Dernek Tüzüğü'ne göre...


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fuarcılık alanında en az bir yıldan beri faaliyet gösteren ve yurt içinde veya yurt dışında en az bir fuar hazırlamış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden alınmış yetki belgesine sahip tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler.
Bu tüzel kişi üyelikten ayrı tüzel kişi üyeliği olan veya olmayan ilgili firmaların referans vereceği, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 5253 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilen yasaklama ve kısıtlamaları bulunmayan kişiler ile firma yetkilisi en fazla dört gerçek kişi de ayrıca derneğe üye olabilir. Tüzel kişi referansı ile üyeliğe kabul edilen gerçek kişi üyenin dernekten ayrılması durumunda aynı tüzel kişinin referansı ile üyeliğe kabul edilen gerçek üyeden giriş aidatı alınmaz.
Fuarcılık mesleğinin sürdürebilmesine destek veren yayın, reklam, fuar dekorasyon, stand yapım, fuar çadır tedarikçisi ve benzeri meslek kuruluşları ve temsilcileri üye olma hakkından Yönetim Kurulu Kararı ile ve aynı şartlar ile yararlanırlar. Dernek üyesi tüzel kişi veya kişilerin fuarcılık mesleği ve diğer ilgili mesleklerden ayrılmaları halinde ilgili tüzel kişiliğin yazılı beyanları ile üyelikleri düşer.
Ancak derneğin üyesi olan ve meslekten veya üye olma hakkı veren kurumdan ayrılmak nedeni ile dernek üyeliği düşen kişi veya tüzel kişilerin en fazla bir yıllık aradan sonra yeniden üyelik hakkı kazanmaları ve derneğe üye olmak için başvurmaları halinde bir yıllık faaliyet gösterme şartı aranmaz


Üyelikten Çıkma

Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6. Fuarcılık faaliyeti sona eren veya dernekte temsil ettiği kuruluştan ayrılmak


2) GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Müracaat Dilekçesi
2. Üyelik Formu
3. Şirket Kuruluş Sözleşmesi (ilk ve son)
4. İmza Sirküleri
5. “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” fotokopisi
6. İlk düzenlediği Fuar’ın adı ve tarihi)
7. İkametgah Senedi (Fotoğraflı) Muhtardan
8. Nüfus Sureti (Fotoğraflı) Muhtardan
9. 3 Adet Vesikalık Resim
10. Tüzel kişi olarak müracaatlarda Yönetim Kurulu kararı ve temsilcisin kimlik bilgileri

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ
ÜYELİK FORMU
(1) Temsil ettiği Kuruluş :
(2) Adı, Soyadı :
(3) Doğum Yeri ve Tarihi :
(4) Baba ve Ana Adı :
(5) Nüfus Kaydı / Kimlik No : İli
İlçesi
Mah
Cilt
Sayı
Kütük
Kimlik No
(6) Uyruğu Yabancı ise oturma izni No.’su :
(7) Mezun olduğu Okul/Bölümü ve Yılı :
(8) Mesleği :
(9) Görevi :
(10) İş Adresi :
(11) İş Telefon ve Faks Numaraları :
(12) E mail :
(13) Web sayfası :
(14) Cep Telefonu :
(15) Ev Adresi :
(16) Ev Telefonu :
Üyesi olmayı istediğim TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ’nin Ana Tüzüğü hükümle-rini okuyup kabul ettiğimi ve yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru ve yasalara uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederim.