► TFYD Hakkında
► Başkandan
► Üyelerimiz
► Üyelerimizin Fuarları
► Üye olmak için
► Bilgi Paylaşımı
► Fuar Organizatörlerine
► TFYD'den haberler
► Tüzük
► İç Yönetmelik
► Yönetmelikler
► Dünya Fuarlarından
► Dünya Fuar Kuruluşlar
► Fuar Alanları

HABERLER

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği’ nin 20. Olağan Genel Kurul toplantısı 26.1.2016 Salı günü Yapı Endüstri Merkezi Salonlarında başarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal tarafından açıldı ve 2015 yılının kısa bir değerlendirmesi beraberinde 2016 yılında ülkemiz fuar endüstrisi ve karşılaşabileceği zorluklar konusunda düşünceler paylaşıldı.

Görevde olan Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasının ardından  “Kapalı Oy Açık Sayım” sistemiyle  iki yıl görev yapacak  Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi yapıldı.

2016 – 2017 yılları için ;
Yönetim Kurulu Asli üyeliklerine,
Bülent Ünal, İlhan Ersözlü, Burcu Başer Gürer, Hakan Mirgün, İsmet Göksel, Cihat Alagöz, Ali Muharremoğlu seçildiler.
Yedek üyeler ise  Başak Soydan, Oya Akgün, İbrahim Anıl, Murat Demirtaş, Murat Özkaya, Zekeriya Aytemur olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu Asli üyeliklerine,
Melih Tezcan, Alpaslan Zorlu, İrfan Tıraş seçilirken  yedek üyeler  Hacer Aydın, Işıl Gordi, Mustafa Üstün olarak belirlendi.

2016 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi ve 2016 yılı için  Derneğe giriş aidatının 1.500.-TL olarak sabit kalmasına, senelik üyelik aidatının 165.- TL olmasına, fuar katkı payı bağışının da fuar başına 1.350.- TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan önemli bir konu olan “İş Güvenliği Kanununun” fuarcılık faaliyetlerinde uygulanmasının önemini anlattı ve özellikle fuar standları kurulurken veya sökülürken katılımcıların iş güvenliği standartlarına uymaması halinde meydana gelebilecek kazaların fuar organizatörlerine ağır cezalar olarak yansıyabileceğinin altını çizdi. 

Konuya ilişkin bilgiler üyelerimizin yararlanması için Derneğimiz web sayfasında yer almaktadır.
Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu yeni yılın  ilk toplantısını yaparak aşağıdaki iş bölümünü gerçekleştirdi.  Görev dağılımı ;

Başkan -            Bülent Ünal
Başkan Yrd. -     İsmet Göksel
Başkan Yrd. -     İlhan Ersözlü
Sayman Üye -    Hakan Mirgün
Üye  -                Burcu Başer Gürer / Üyelik İlişkileri Sorumlusu
Üye -                 Cihat Alagöz  / Kamu İlişkileri Sorumlusu
Üye -                 Ali Muharremoğlu / Dış İlişkiler Sorumlusu         

olarak belirlendi. 

Tüm  üyelerimize ve meslektaşlarımıza   başarılı bir yeni dönem diliyoruz.

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği